Vydávání časopisu EUROZPRAVODAJ bylo k 31.12.2012 ukončeno.

Všem partnerům děkujeme za spolupráci.

Redakce časopisu